Green Nanoenergy Resources in the Age of Nanoscience Technologies

Abstract
Nanoscience technology is the ability to arrange, control and combine atoms and molecules at the nano-scale. This ability can equip us with the know-how to build electrical, biological and mechanical nano-micromachines that can replace most of today’s manufacturing processes and tools. The impact of nanotechnology on scientific progress, economic and social development is going to be enormous. If we look towards the domain of health care, nanomedicine can reduce existing costs substantially and cure most, if not all, currently incurable diseases. Nanotechnology products that are being developed in a number of industries can have great benefits for space applications and deep space exploration missions. In the energy sector, which is the biggest and the most challenging issue facing us, advances in nanotechnology can solve certain issues successfully; fossil fuels can become cleaner, safer and cheaper to produce, in a more environmentally friendly manner. Read more…


Light Velocity Varies Enormously Throughout the Universe

Although current physics considers special relativity just a theory, the basic principle of this theory, which states that the speed of light is constant and is a speed limit in nature is accepted as a fundamental physics law. In reality, however, the special theory of relativity (STR) with its basic principle is a physics myth. This myth was mathematically formulated with the help of distorted mathematical formulas and invalid assumptions. The theory substituted physics constants with dimensionless mathematical variables. Furthermore, the derivation of Lorentz transformations was performed based on the assumption that the velocity of light (c) is the same in all co-ordinate systems that are in relative motion, not on the assumption that light has a velocity c only in the co-ordinate system in which aether is supposedly at rest. Read more…


A fénysebesség hatalmas változásai az Univerzumban

Noha a jelenkor fizikája a speciális relativitás elméletét csak egy teóriának tekinti, ennek a nézetnek az alapelve, amely kimondja, hogy a fénysebesség állandó és a természetben a határsebesség szerepét tölti be, mégis elfogadott, mint a fizika egy alaptörvénye. A valóságban azonban a speciális relativitás elmélete (röviden: SRE) és annak alapelve csupán egy fizikai mítosz, amelyet kicsavart matematikai kifejezések és téves feltevések segítségével fogalmaztak meg. Az elmélet a fizikai állandók helyére dimenziótalan matematikai változókat vezetett be. Meg kell említeni továbbá, hogy a Lorentz-transzformációk levezetése arra a feltételezésre alapult, hogy a c fénysebesség ugyanaz az összes, egymáshoz képest viszonylagos mozgásban lévő koordináta-rendszerben, nem pedig arra a feltevésre, hogy a fény sebessége csak abban a koordináta-rendszerben c, amelyben az étert nyugvónak gondoljuk. Tovabb…